Jagori Team

AWAJ

SATH/AGAJ

SAFAL

ADMIN

Asha

Vandana

Kamlesh

Anoop Kumar

Rajni

Manju

Simlo

Nidhi

Shivani

Navneet

Vimla

Ashish

Manisha

Sadhu

Mamta

Deepak

Tripta

Mast Ram

Suresh

Vikas

Anita Devi

Azad

Rekha

Yashika Thapa

Shreshtha

Monika

Ravi

 

Radha

Sonu

 

 

Heena

Ritu

 

 

Komal

Amar Singh

 

 

Pallavi

Babli

 

 

ChanderKanta

Chandni

 

 

Anju

Swaroop

 

 

Neelam

Radha

 

 

Mamta

Shivali

 

 

 Babli

Babli

 

 

Suman

 

 

Pammy

 

 

Monu

 

 

 

 

Our Programs